Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

НА „ХЕЛИОС“

 

Елисавета Багряна

 

 

   О, не руши възторга чист и ням
   и не убивай спомена ми гален:
   за мене ти живееш само там -
   на „Хелиос“, на палубата бяла,
   сред тъмнините, улегнали вълни -
   в нощта, когато гледахме отсреща
   безчетните крайбрежни светлини
   и стари замъци край Будапеща.
   Когато вятърът ми взе воала
   и смъкна мойто пътно наметало,
   и светли капки пръснаха в лицето,
   и Дунавът бе нов и многоцветен...

    

   И нека бъде твоят лик споен
   с най-радостните седем дни и нощи
   на моя пръв, неповторим подем,
   когато аз не подозирах още
   как тежък ще е пътя ми назад
   и даже не помислях да се питам -
   дали обичам своя спътник млад,
   или пък свойта младост недопита,
   на мощното кормило песента
   и вятъра, и волността света...

    

   1924

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, 2002 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]