Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО НЕЙДЕН ГЕРОВ

 

Христо Ботев

 

Букурещ, 21 8/врия [октомври] 1868.

 

             

    Д о б р и й   б а й   Н а й д е н е !

 

 

         Попреди Ви бях писал и с нетърпение чаках отговор, за да изляза от това гнусно положение, в което съм паднал, откак съм излязъл из училището, и което, ако не земе някой участие, може да ме погуби. Аз по причина на боледуванието си в Браила, паднал съм в такава бедност, чтото, освен да съм останал гол и бос, но се нуждая даже и за насущния си хляб. Нямаше кому да [се] оплача и помоля да ми помогне, освен на бай Христя - нему аз припаднах със сълзи да ме снабди с разноски, за да си дойда и захвана за работа, но пред очите ми причерня, като получих отказ, кога космите ми се свиваха на главата, като виждам, че зимата ме веч захваща. Аз бях отчаян и навремена ми дохаждаха такива припадки, чтото, ако да се повтарят, може да ме докарат до престъпление или да ме убият. - Днес дохождах пак да му се моля; и той вникна в положението ми - даде ми поне съвет: да се обърна към Вас с настоящото си да Ви моля да му пишете Вий, та тогава да ми даде 10-12 лири, за да се постегна и дойда. Това малко ме поутеши, като ми даде надежда, че Вий ще бъдете толкоз человеколюбиви да направите туй преголямо добро за един несчастен, който във всичкия си живот ще Ви благославя, сир. да се поръчите, че ще се наплатя в късо време чрез когото благоволи бай Христю. Вярвайте, бай Найдене, че аз не ще да се покажа тъй безчувствен и неблагодарен, да Ви се не отплатя за туй добро и на бай Христя парите. Всичко что имам сега, е малкия ми труд Първи поетически опити, за които бях публикувал в „Дун. зора“, че ще ги напечатам и които може да съставят книжка от 15-20 печатни листа, и превод Органическо възпитание человека от д-ра Шнеля; тях аз исках да продам някому, но тука няма кому - затова, добрий бай Найдене, бъдете милостиви, та за по-скоро телеграфирайте на бай Христя да ме улесни, телеграфирайте, за да се не бавя, та да захване по-лошо време.
         Моля Ви, бай Найдене, умилостивете се за един, който Ви има и почита като пръв благодетел.
         Надея се на добрината Ви и в томително чакане оставям Ваш предан.

 

 

Х р.   Б о т.   П е т к о в

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]