Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ЗАДАДЕ СЕ ОБЛАК ТЕМЕН

    

   Христо Ботев

    

    

   Зададе се облак темен
   откъм гора, от Балкана;
   дали ще е дъждец дребен,
   или ще е буря срашна?

    

   Ех, мой дядо, тежко време!
   Ралото се едвам влачи
   и след него сееш семе,
   пот от чело, град от очи!

    

   Кажи, дядо, защо плачеш
   над тези дълги бразди черни;
   от чер облак ли се плашиш,
   или мрат ти деца дребни?

    

   Кажи, дядо, че аз помня
   какъв юнак напред беше;
   бог да прости баба Стойна,
   тя пееше, ти ореше.

    

   Друг път - помниш? - лани беше:
   аз заминах през гората,
   сред юнаци ти седеше
   като баща със брадата.

    

   Какъв беше ти тогава!
   Сега плачеш - защо, дядо?
   Байрак ли се не развява,
   или нямаш сърце младо?

    

   Ех, мой синко! Що ме питаш?
   Чуй тоз гарван, де там грачи...
   Но в село нели отиваш,
   ще да видиш защо плаче

    

   стар войвода след туй рало!
   Там селото се е сбрало
   на мегданя, за да гледа
   мойте момци, мойте чеда!

    

   Ти ще видиш там набити
   на прътове, на върлини
   на момците ми главите -
   избиха се две дружини!

    

   Двама братя воеводи,
   двамата ми верни сина:
   скарали се кой да води
   бащината си дружина!

    

   Тесни били планините
   за несговорна дружина!
   И стърчат им днес главите,
   за да плаче кой как мине.

    

   Боже, с гръм ти разсипи ме!
   Ветре, в прах ти разнеси ме!
   Да не гледам деца малки
   и техните клети майки,

    

   окол пръте как се късат -
   ръце вдигат към главите,
   и как после ще се мъчат
   голи, боси и пребити.“

    

   Закапаха едри капки,
   летят, крякат гъски, патки:
   буря страшна ще да ревне,
   нели не са капки дребни,

    

   секи тича, в село бяга,
   дядо не ще да разпряга.
   - Хайде, дядо, да вървиме.
   „Стой да умра, помогни ми!“

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Първата редакция на стихотворението излиза във в. „Независимост“, год. IV, бр. 3 (1873 г.). Това е втората му редакция, която е публикувана в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“. В първата редакция има две разлики: 27 ред - „В село нели ти отиваш“ и 33 ред - „Ще да видиш там набити“.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]