Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ПОБЕДЕН

 

    

   Аз съм сам и пак ридай
   в сърце нестихналата жал
   по радости невкусени,
   по недостигнат роден край,
   в калта захвърлен идеал
   и блянове покрусени.

    

   Подирил ясни висини,
   в блата разтленни паднах аз
   след горко поражение,
   и ето кретат слаби дни -
   и в секи техен лъх и час
   звучи себепрезрение.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]