Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

БАЩИН КРАЙ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Край на сълзи и стенания,
на неволи и страдания,
              о, мой бащин край!

 

Ще отдъхнеш ли ти някога
или твоят дял завсякога
              същий все ще трай?!

 

С светло в бъднина призвание
възроден - на изпитания
              кой те врече, кой?

 

Рабските окови паднаха,
рабски чувства не упаднаха,
              рабский духе твой!

 

Или божие проклятие
те обрече от зачатие
              на фатален край -

 

та на сълзи и страдания,
на нечути изпитания
              ти си роден край!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]