Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ИЗ ЕКЛЕЗИАСТА

 

Пенчо Славейков

 

 

 

1. М и н а в а т   д н и...

 

 

Минават дни, години подир тях,
и нищо се во тоя свят не спира.
Това в едни възбужда весел смях,
на други с скръб сърцето то раздира,
но никой, никой няма да се пита
защо и где върви това безспир...
И всякой се сред суетата скита,
догде смъртта не спре го най-подир.

 

 

 

 

2. Е д н и ч к и й   з а с т ъ п н и к

 

 

О, недей се ти, братко мой, чуди
и недей се така възмущава
от делата на мръсните люди -
от това, що отпреде ти става.
Виждаш ти, че се тъпче раята,
изтезава се, мъчи и граби...
Зъл закон се е ввел на земята,
а пред него са всичките слаби.
О, не се възмущавай дълбоко!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]