Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ИДЕАЛ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Живее само онзи, който има
в душата си незиблем идеал
и с вяра чиста, напоколебима
всецяло нему той се е предал.
Предал се е - не само на слоа,
а труди се настойчиво и смело
тоз идеал да въплъти във дело;
той пред съда на хорската мълва
            свойто чело
в смущение не свожда недостойно,
а следува из пътя си спокойно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2025 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]