Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

TO GEORGE KENNAN

 

Пенчо Славейков

 

 

 

От скръбний лик на черний раб-илот
отметна ти завесата позорна -
с свободна реч на обич непритворна
разказа ни за скръбний му живот.

 

И твойта реч, кат божий приговор,
откри пред нас, с небесно обаянье,
величието на неговите мъки
и святостта - на черний му позор.

 

Да, само ти, незнаен чужденец,
един разбра душата му велика,
смирена под страдалческий венец,

 

и я разкри, по висше вдъхновенье,
во своята велика книга -
в това ужасно Откровенье!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]