Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

СЕПВАНЕ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Кат всеки млад и бодър человек
и мене ме тщеславна мисъл гали,
и моя дух вълнуват идеали,
присъщи на хуманний наши век.

 

Живеещ в тях, и тям най-верен ек,
аз будя с тях онез, що са заспали,
от векът, що назаде се остали,
невидящи към щастье пътя прек.

 

 

Но често се неволно спирам аз,
като в несвяст от някакви почуди,
и на сърцето праведният глас

 

ме сепва: „Спри, безумний человек,
и мирно спящия недей ти буди -
за ужасите на хуманний век!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]