Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

СВОБОДНИ СМЕ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Свободни сме вече ний... (чуждий погром
оковите рабски разкъса от нас).
Днес ний господари сме в своя си дом
и нашата родина враг я не гази.
И днес вече няма богат, сиромах -
ний всинца сме братя, в правата си равни.
След дни на неволя настанаха дни славни -
и скърби, и нужди изчезнаха в прах;
настана веч време и ний да починем,
на новите дни да вкусим новий плод
и дните свободни в спокойство да минем...
Нали затова сме свободен народ!

 

- Да, робското иго отхвърлихме ний,
но робский дух в нази остана -
и днес малодушно сърцето в нас бий,
и днес пак гнои се в нас старата рана!

 

О, кой се на плачът народни откликна,
състраден отнякъде чу ли се зов?
Не може - не! - рабът от рабство отвикна -
че нему са чужди вражди и любов!
На всичко той гледа со тъпа усмивка,
кат в мръсното блато излегнатий скот,
и сладка за него е тази почивка...

 

И ний се броиме свободен народ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]