Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

БАРУТНО ВРЕМЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Замъчи ме житейската съблазън
  да следвам криминална мода -
  застрелях се с револвер празен
  и тръгнах да се поразходя.

   

  По стълбите хазайката ме зърна
  и скимна ми да я измамя:
  „Убиха го“ - казах, а тя отвърна:
  „Убитите са само двама“...

   

  На ъгъла стояха две хлапета,
  в съвременна игра заети.
  Едното понахлупи си каскета
  и кресна: „Горе, бре, ръцете!“

   

  Погалих ги със поглед благ и топъл
  и мислех: бъдеще ги чака!
  Но ето в тоя миг отчаян вопъл
  процепи рязко полумрака.

   

  Аха!... Убийство пак... не заслужава:
  най-скучно някого там колят,
  а вечерта е, знаете, такава
  приятна, мека - сякаш пролет...

   

  Но скучно е. От скука се не диша.
  От скитането ми додея.
  Прочетох с мъка няколко афиша
  и: ето ме на юбилея.

   

  Ала каква бе таз постъпка мерзка,
  шега трагична и измамна?
  Сред глъхналата ложа министерска
  бенгалски огън, гледам, пламна.
  Добре! Разбирам: и това е драма!
  Но ред не спазваме бе, брате.
  Я дайте ни поне една програма
  за тия пусти атентати.

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]