Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

РИЦАРИ СЛЕД БОЙ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  На Fol

   

   

  Любимата дева изпрати ни
  на път в теменужни зори,
  целуна за подвиг челата ни,
  по къдрица ни подари.

   

  Взе лилия, в слънце потопи я
  и хвърли я през планини...
  Ний вдигнахме своите копия
  на път за далечни страни.

   

  По пътища страшни заскитани,
  жадувахме бранния час:
  бе светло и гордо в душите ни,
  а мрачно и сиво край нас.

   

  Не станахме плахи отшелници,
  дочакахме славния бой,
  сразихме се с ветрени мелници
  и всеки от нас бе герой.

   

  Прегазихме черни чудовища
  с хвъркатите свои коне
  и странни, неземни съкровища
  заловихме в бой насъне.

   

  Оплискани в кърви, напрашени,
  потеглихме и за венци,
  но свърнахме в пътя, уплашени
  от толкова много овци.

   

  След рицарски празни усилия
  не зърнахме нийде в света
  сребристата девствена лилия,
  която тя нам завеща.

   

  Но верни на светла утопия,
  живота всуе ни гнети:
  пак носим на дървени копия
  железен товар от мечти.

   

  С душа през неволи пречистена,
  пак бродим в житейския лес
  и шепнем си тихо: „Наистина,
  добре, че умря Сервантес!“...

   

  ...Но нявга сред шумната столица -
  за нас монумент ще блести,
  сграден с неплатените полици
  и скъпо платени мечти.

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]