Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

БУРЯТА В БЕРЛИН

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Под черното небе на ледна нощ
  изви се буря в сънния Берлин.
  И шумний град, кат гневен исполин,
  възправи стан и гръмна в страшна мощ
  заканата на бедните тълпи.
  А вихърът студен понесе в миг
  на призрачни криле зловещий вик.

   

  Извил се над безлистните липи,
  той полетя далеч, далеч в нощта,
  и шеметно пред малките врати
  в предградията тъмни се вести.

   

  И ето всяка хижа на Берлин,
  и ето всеки тъмен робски кът
  откъсна от студената си гръд
  и хвърли сред борбата своя син,
  за да запали с топлата си кръв
  свещения огън на бунт велик,
  и паднал мъртъв, в сетния си миг,
  да бъде посред братята си пръв...

   

  Към барикадите зове Спартак
  и смело нижат се борци натам.
  В очите святка съдбоносен плам
  и глъхнат стъпки в непрогледен мрак,
  а под покъсания стар шинел
  е скрита карабина или чук.
  И с твърди крачки, с крепко свит юмрук,
  те в сумрака вървят към подвиг смел.

   

  Смирените деца на шумний град
  стълпили се на огнени кълба
  сред вихъра на шеметна борба,
  велики в своя подвиг непознат -
  посрещат с гръм настръхналата сган.
  И обгорели с пламъци и дим,
  изправят своя щит непобедим...

   

  И не затихва кървавата бран.
  Прелитат с вой снаряд подир снаряд,
  раздират черните завеси на нощта
  и бликват огнени цветя
  по сградите на тръпнещия град.
  А робите стоят като скали,
  скала е мисълта за свобода
  и сградите са пламнали гнезда,
  където синьоблузите орли
  развяват пурпурните знамена
  и в смъртен миг зоват към нов живот,
  към въздух, свобода и светлина
  безчисления пролетарски свят.

   

  Но в гръм и плам орловите гнезда
  едно след друго рухват и димят.
  Над тях се вие гневно хищна Смърт
  и с гладните насища си глада.
  А с тежки стъпки си пробиват път
  хусарите сред трупове безчет
  и трескаво се хвърлят те напред
  с позорен знак на черната си гръд.

   

  А през дима на мрачния Берлин
  понася се от дом на дом вестта,
  че през нощта сразила е Смъртта
  на робите най-верний вожд и син,
  че там безумно смелата жена -
  копняла за лъчи и свобода -
  угаснала е в кобната тъма
  с усмивката на падаща звезда.

   

  ...И стихна бурята. Отпразнува
  победата си кървавият враг,
  развял позорния си черен стяг
  през присмеха на свойте тържества...
  Но в светли вечери, щом из Берлин
  Прозвънват празнични шейни
  и кискат се разблудните жени -
  сред синкав дим, кат огнен исполин,
  устремил взор през янтарни звезди,
  възраства гневен призракът червен
  и гръм се носи над града смутен:
  „Все пак, Спартак над теб ще победи!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]