Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

БИ ТРЯБВАЛО

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Мислите ли, че на мнозина мислящи не би трябвало да се забрани да мислят?

 

 

          * * *

 

 

          Трябвало би към множеството да не поглеждаме с укор. То е нещо по-висше, то е разнообразено нещастие.

 

 

          * * *

 

 

          Ако времето действително беше пари, би трябвало да нямаме време и за 5 минути живот — банкерите отдавна биха заграбили всичкото време.

 

 

 

 

          * * *

 

 

          След толкова изобретения човечеството би трябвало да изнамери едно изобретение за изнамиране изобретения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]