Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

БУНТА НА ВЕЗУВИЙ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Сред тайните на тъмни векове,
  с търпение велико прикован,
  забил в лазура поглед замечтан,
  стои Везувий и в гърди кове
  заканата на гневен великан.

   

  И призори по каменната гръд,
  по голите замислени скали,
  надвисват сини есенни мъгли,
  като души, залутани без път,
  и с тях скръбта си бурна той дели.

   

  А в черни нощи блесне ли Помпей
  с безумни и разгулни празненства,
  Везувий дигне троснато глава,
  в гърди му гневен трепет се разлей,
  но стихне той след миг и занемей!

   

  Отронят само каменни гърди
  въздишка глуха в тягостната нощ
  и ехото на страшната й мощ
  в празнуващите зали се вести
  смеха и оргиите да смути.

   

  А сред оргии безумни
  тъне празничният град
  и всенощно в зали шумни
  блика вино и разврат.

   

  Мраморните колонади
  знаят всеки тъмен грях
  и безстидните наслади
  сякаш сплитат се по тях.

   

  Вечер в пясъчни арени
  гладиаторският меч
  върху братята рождени
  шепне смъртоносна реч.

   

  И тълпите са честити,
  щом настръхналия лъв
  жаждата си с кръв насити -
  с топла человешка кръв.

   

  Но по белите туники
  черен знак е начертан -
  над тълпите многолики
  дебне огнен великан.

   

  И ето веднъж великана настръхна
  и мълния блесна по гневния лик;
  студена струя от смущение лъхна
  и трепнаха залите в ужас велик.

   

  И с грохот страхотен Везувий разтресе
  могъщите стави на каменен стан
  и трепетът странен за миг се понесе
  от сграда на сграда кат гост непризван.

   

  „Везувий, Везувий!“ - ведно възридаха
  смутени и бледи мъже и жени.
  „Везувий, Везувий!“ И смъртна уплаха с
  ърцата безгрижни за миг вледени.

   

  Настръхнал в своята велика злоба,
  Везувий - в пурпур озарен,
  разкъсал свойта пламнала утроба,
  разлива огнената си прокоба
  и тътне в своя гняв свещен:
  „На своите плещи търпях с години
  позорен гнет и скверен смях,
  вий, синове на прашните долини,
  в разврат посред уханните градини
  празнувахте вседневния си грях.

   

  На празненства и оргии безстидни
  не стихваше стаканен звън;
  жреци, девици и патриции видни
  осмиваха с делата си обидни
  привидния ми вечен сън.

   

  А знаехте, че всичко тук живее
  чрез моята смирена гръд:
  житото, розите край светлите алеи,
  виното, в пиршествата ваши що се лее,
  и вашата престъпна плът.

   

  Безумци, имах много мощ в гърдите,
  а все пак роб бях аз на вас;
  родени тамо доле - в низините,
  за вас невнятни бяха висините
  и ужаса на вечната ми власт!

   

  Но в своя гняв на пепел ще обърна
  кумирите на жалкия ви храм;
  от мъртвите ви зали ще извърна
  аз поглед и тълпите ще обгърна
  с победния си смъртен плам!“

   

  И над каменния гребен бликва пламъка вълшебен
  и разлива се, извива, като златокървав флаг,
  великана, разсвирепил се, обсипва с дим и пепел
  улици, площади, сгради, засенени с черен мрак.

   

  Блесне, стихне, сетне светне в пламъците многоцветни
  и развее, разпилее пара, пепел, гръм и дим,
  а тълпите бледолики къмто градските портики
  хукват, трупат се и чупят пръсти в плач неутешим.

   

  Рухват тежки колонади и възпламналите сгради
  стенат, съскат и разпръскат многохилядни искри;
  вред тъмата се сгъстява, каменен дъжд загърмява
  и вулкана със закана блясва, трясва и гори.

   

  И за празник смъртночуден, смело към града безлюден
  стъпва хищна Смърт сред пищно тържество извила стан:
  ето огнената лава тътне, святка, наближава
  и чрез нея гибел лее разгневений великан.

   

  В пустите улици с пурпурни гриви
  бликат пламтящи вълни;
  лавата лее се, жежка, бурлива
  в черен дим и съсипни.

   

  Тук-там прониже пожар тъмнината,
  блесне рубинен език,
  глухо понася се стон в пустотата
  и занемее след миг.

   

  Край бреговете тълпи изумени
  блъскат се с ужас и рев,
  пред тях морето вълнува се, пени
  в своя величествен гнев,

   

  зад тях Везувий настръхнал изправя
  своята огнена мощ -
  ярки потоци от бликнала лава
  греят в злокобен разкош.

   

  Могъщ и метежен, сред мрака безбрежен,
  Везувий победно гърми,
  той властно обхваща града и разпраща
  пламтящи червени вълни.

   

  И сграда след сграда във хаоса пада,
  вълна я залива след миг
  и в черната бездна на вечер беззвездна
  изчезна последния вик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]