Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

СМЪРТТА НА ДЕЛЕКЛЮЗ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Връхлетя като вихър безчислений враг
  над Парижката бурна комуна
  и борците последни студеният мрак
  с окървавени устни целуна.

   

  Милионният град, разорен и пламтящ,
  безнадеждно затихнал е вече
  и над него привежда се в траурен плащ
  модрооката пролетна вечер.

   

  Барикади срутени, бездушни тела,
  пустота и кошмар безпощаден,
  а от сградите гледат разбити стъкла
  със очите на череп грамаден.

   

  И върви Делеклюз зашеметен, но горд,
  със походка безумно спокойна,
  и в душата му стихва последен акорд
  от гръмовната музика бойна.

   

  Там - отсреща - Смъртта, притаена, мълчи,
  притаен е и враг многоброен.
  Ще ги зърне той смел, ще ги зърне в очи
  и ще падне студен и спокоен.

   

  Посред трупове братски, през дим тъмносин,
  сякаш жертва на огнена клада,
  Делеклюз се изправя велик и самин
  над обляната в кръв барикада.

   

  Среброкос, величав, цял обгърнат в лъчи,
  той изправя челото си гневно,
  той се взира напред и настръхнал мълчи,
  като някоя статуя древна.

   

  А куршумите шепнат му припев зловещ,
  озарява го блясъкът ален
  и Париж го прегръща чрез всеки гърмеж,
  и целува го с привет прощален...

   

  И след миг само той, все тъй хладен и горд,
  грохва мъртъв при своите братя
  и душата му трепва с последен акорд
  от великия химн на борбата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]