Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  В утрото на светла ера, с факела на нова вера,
  идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел,
  а над тях, кат хищни птици, кат настръхнали орлици,
  спускат се и разпиляват гръм шрапнел подир шрапнел.

   

  Кон изправя се, изцвили и отронил сетни сили,
  грохне мъртъв на земята някой воин поразен.
  В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
  стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.

   

  И развели буйни гриви, над пожънатите ниви,
  като вихър отминават ескадрон след ескадрон.
  Под копитата извива прах на облачета сиви
  и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт.

   

  Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити
  и вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд;
  сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна -
  кратка схватка и наново ескадроните летят...

   

  Ах, летете, ескадрони! В устрема ви милиони
  погледи са приковани със надежда и любов.
  Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
  стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

   

  Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда
  на световната неправда, на сподавения стон
  и човекът да намери зад открехнатите двери
  мъртви старите химери на бездушния закон.

   

  Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи,
  вий - развихрени предтечи на безоблачните дни!
  С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
  на възбунените роби, на червените вълни!

   

  И когато сетний камък на обгьрнатия в пламък
  и разруха древен замък се отрони в пепелта,
  вий слезнете от конете и земята целунете -
  възцарете вечна обич, вечна правда на света.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]