Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ЕСЕН В АНАДОЛА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Горите в Анадола пожълтели са
  под ласките на есента.
  А от фугаси огнеянтарна виелица
  напява химна на смъртта.

   

  Извиват дим села и градища запалени,
  пожарища нашир и длъж.
  Каква феерия от фесовете алени
  и жълтий фустанелен дъжд!

   

  Търчи Кемал, лети кир Яни, а шрапнелите
  поръсват оловни цветя
  и в Бялото море се ронят фустанелите
  кат жълти есенни листа.

   

  А на брега, прострял снага изкъпана,
  Джон шепне си едвам, едвам:
  „Юнашки вие двамата там бийте тъпана,
  че парсата ще сбирам сам!“

 

 

 

               ---

 

 

               Стихотворението е публикувано в „Българан. Седмично хумористично списание“. София, г. VII,
               бр. 37 от [9 септември] 1922 г., с подпис: Нагел Смуглий.

 

               Стихотворението е написано по повод поражението на гръцката армия в Анадола.
               През август 1922 г. турските войски, ръководени от Кемал паша, предприемат голямо настъпление,
               пробиват гръцкия фронт и разгромяват гръцката армия, която бързо отстъпва и напуска Анадола.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи     

 

 

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]