Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | пубикуване

 

ЮНОША

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Аз не зная защо съм на тоз свят роден,
  не попитах защо ще умра,
  тук дойдох запленен и от сивия ден,
  и от цветната майска зора.

   

  Поздравих пролетта, поздравих младостта
  и възторжен разтворих очи,
  за да срещна Живота по друм от цветя
  в колесница от лунни лъчи.

   

  Но не пролет и химн покрай мен позвъни,
  не поръси ме ябълков цвят:
  пред раззинали бездни до черни стени
  окова ме злодей непознат.

   

  И през облаци злоба и демонска стръв
  черна сянка съзрях да пълзи -
  златолюспест гигант се изправи сред кръв,
  сред морета от кръв и сълзи.

   

  В полумрака видях изтерзани лица,
  вред зачух плачове като в сън
  и жестока закана на гневни сърца
  се преплете с оковния звън.

   

  Аз познах свойте братя във робски керван,
  угнетени от Златний телец;
  и човешкия Дух - обруган, окован,
  аз го зърнах под трънен венец.

   

  И настръхнал от мрака на тази земя,
  закопнях, запламтях и зова:
  - Ах, блеснете, пожари, сред ледна тъма!
  Загърмете, железни слова!

   

  Нека пламне земята за пир непознат,
  нека гръм да трещи, да руши!
  Барикаден пожар върху робския свят!
  Ураган, ураган от души!...

   

  И тогава - залюбен в тълпите, пленен
  от лъчите на нова зора, -
  без да питам защо съм на тоз свят роден,
  аз ще знам за какво да умра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]