Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

МИНАЛО

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Замислена вечер над златни поля
  разстилаше тиха тъга
  и в свежия въздух, високо над нас
  простряна бе цветна дъга.

   

  Погалена сякаш от свята ръка,
  потрепваше росната ръж
  и волни талази един подир друг
  летяха нашир и надлъж.

   

  На огнени ленти от двете страни
  на насипа бликнал бе мак;
  сред него, опити от скръб и любов,
  ний чакахме дългия влак.

   

  От синята бездна на твойте очи
  се ронеха скръбни слова
  и тихо, но властно прокобваха те:
  „Едва ли пак нявга, едва!“

   

  Зад сивия облак на утрешний ден
  неведом бе нашият път;
  умът не прозираше - тръне ли там
  или теменуги трептят.

   

  Житейските наши пътеки тогаз
  едва се допряха и пак
  издебна ни мълком раздялата зла
  и стисна ни нейният мрак...

   

  Сега е пак привечер. Запад е в кръв
  и в блясъци златни облен
  и призракът бледен на минали дни
  витае безшумно край мен.

   

  Над празната чаша седя мълчалив,
  обронил пламтяща глава,
  а всичко наоколо тихо шепти:
  „Едва ли пак нявга, едва!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]