Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

САМОТНИКА ДЪБ1

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Стоеше той снажен и строен
  кат някой могъщ великан,
  застанал самотен, спокоен,
  изправил величествен стан.

   

  През знойни дни тихо шумеше
  край него златистата ръж,
  в среднощ ураганът ревеше
  и плискаше яростен дъжд.

   

  Надвисват мъглите наесен,
  в полята разстила се скръб -
  със поглед далеко унесен,
  простенва самотника дъб.

   

  Листата безмълвно се ронят
  по сухата жълта трева
  и вихри вечерни се гонят,
  нашепвайки смътни слова.

   

  Минават редица години,
  но диря от тях не личи.
  Дъбът не умира, не гине -
  все горд и самотен стърчи...

   

  Но ето веднъж небесата
  над него надвиснаха с гнев
  и буря сърдита в полята
  изви се с закана и рев.

   

  В миг огнена мълния с трясък
  прониза самотника стар,
  попадаха клони сред блясък,
  сред пламък страхотен и жар...

   

  Изгряла смутена, зората
  изтръпна в почуда и скръб -
  разпръснат, прострян на земята,
  лежеше самотника дъб.

   

   

  ---

   

   

  Бележки:

   

  1 Стихотворението е публикувано в „Земледелска пробуда“, г. I, бр. 2 от 1 март 1920 г., с подпис: Хр. Димитров. Това е единственото стихотворение на Смирненски, публикувано в земеделския печат. За повода, по който е написано, разказва в спомените си В. Димитров: „Той [Смирненски] ми каза, че намислил темата „Самотника дъб“. Това стихотворение ще символизира Ал. Стамболийски, който се самооблащава, че ще може сам да се справи с положението, но ще падне под ударите на вероломните и коварни стари партии, срещу които вдига само шум, без да вземе сериозни мерки“ (сп. „Септември“, 1958, кн. 10, стр. 162). [горе]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи     

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]