Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ОТ ВЕЛИКОТО ДО СМЕШНОТО

 

Христо Смирненски

 

 

   

  На кайзерите от запаса, полковник Василий и т. н.

   

   

  Свърши се!... Последният тътен замре
  в нощта непрогледна.
  Затихват вълните на буйно море
  с въздишка последна -
  вълните зловещи от кръв и сълзи.

   

  Из черни руини, сред пламък и дим,
  край трупове ледни,
  промъкват се плахо един по един
  рой призраци бледни.
  Проклятие тежко подир тях пълзи.

   

  Те бързат!... Закрили уши и очи,
  не чуват, не гледат.
  Далече там някъде буря бучи,
  ръце се протегат, ръце се
  протегат за правда и мъст.

   

  Там вопли се чуват: „Темида за тях,
  Темида е нужна!
  Те бягат стремглаво, те тръпнат от страх,
  защото задружно
  разпнаха човечество цяло на кръст!“...

   

  Те бягат... далече камбани ехтят,
  трошат се окови
  и воини бодри се мълком редят
  под светли и нови
  девизи, зовящи за мирна борба...

   

  Поспрете се малко, велики мъже,
  за миг се поспрете!
  Вземете си всинца сапун и въже
  и се обесете
  кат Юда на някоя суха върба!

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]