Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ПОГРЕБЕНИЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  В малката уличка вихри метежни
  екнат и гонят се с ропот и плач,
  сплитат за миг те коси белоснежни
  и разпилеят се волни, безбрежни
  в синия вечерен здрач.

   

  С трескави крачки мъже прегърбени
  мълком понесли са дървен ковчег,
  а след ковчега, с очи насълзени,
  суха женица пристъпя и стене
  с рохкав посипана снег.

   

  С вихрите шеметни в пристъп неравен,
  звън погребален се носи далеч,
  бликне разплакан, издигне се плавен
  и се отпусне сподавен и бавен,
  шепнейки горестна реч...

   

  Тегне небето под схлупени хижи,
  вихър в прозорците съска и бий,
  а край носилото бавно се движи
  рунтаво куче, спре се, приближи
  и страховито завий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]