Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

Я МЕ НЕ ПИТАЙ...

 

Трифон Кунев

 

   

   Я не ме питай,
   свидна изгоро,
   като съм шетал
   пуста чужбина,
   радваше ли ме
   чуждото слънце,
   блазняха ли ме
   чужди девойки,
   свирях ли често
   твоите песни,
   мислях ли тебе
   вечер и заран?
   Я ме не питай,
   галено либе -
   мигар не знаеш
   моите мъки:
   как се забравя
   родното село,
   как се не помнят
   златните думи?
   Кога потръгнах
   черна чужбина,
   ти ме пресрещна
   с менци на рамо;
   милна ми дума
   с очи продума -
   с черни си очи
   пряко в сърце ми...
   Как да забравя
   твоите думи.
   Как да не свиря
   песни жаловни -
   кървави тъжби
   вечер и заран?

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]