Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ЗАРЪКИ

 

Трифон Кунев

 

   

   Ах, невясто, росна детелино,
   много здраве зълви си да носиш,
   много здраве и от мен заръки:
   - По-начесто край нас да минува,
   по-полека менци да люлее -
   менци дрънкат, конче ми се плаши;
   вихро конче във темни обори.
   Ах, невясто - сребърно вретено,
   много здраве зълви си да носиш,
   много здраве и от мене думи:
   - Да ми пази, що у нея имам -
   в бяла пазва ябълки благунки -
   ясно слънце не ги е видяло; -
   да ги пази зълва ти, невясто,
   че ще скоро лудо да ги иска...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]