Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ХОРО

 

Трифон Кунев

 

   

   Млад свирачо,
   не запирай,
   вито хоро
   не разваляй!
   Тъкмо що се
   либе фана;
   ситно ситни,
   леко тропа;
   вятър вейка
   бяла кърпа,
   над челото -
   ред къдрици;
   вълненика
   пѐрнат трепка,
   тежка мяна
   ясно звънка...
   Свидно либе
   ред по редом
   очи вдига,
   мен погледва:

    

   Ех, не знам ли,
   първо либе -
   ей сегичка
   ще се фана!
   Млад свирачо,
   брат да си ми,
   не запирай
   тънка свирка
   не разваляй
   вито хоро!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]