Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ОВЧАР И НЕВЯСТА

 

Трифон Кунев

 

   

   Рано подрани, Капка невяста
             цвете да бере;
   в росно ливаде среща срещна я
             вакло овчарче -
   леко й дума от сърце думи,
             милно я моли:

    

   „Ей, девойко - оряхова клонка, -
   мили ми са еленови очи,
   сладка ми е самодивска снага,
   свидни ми са бисерени зъби,
   медена ми лебедова шия...
   Стадо давам дваж да те прегърна,
   в огън стъпям триж да те целуна“...

     

    А невеста
    леко отромоня:

      

     „Гледай си пътя, овчарьо -
     мойто е цвете обрано.“

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Електронна публикация на 06. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]