Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ГОРСКА БАЛАДА

 

Трифон Кунев

 

   

   Вило се лъже, развило -
   сичкото дръве зелено;
   само калина едничка
   до̀земи клони навела,
   леко със ветра говори:

    

   „Ветрѐцо, странник далечен,
   дали ме питаш да кажа -
   повехнах, ветре, посърнах
   от милни жалби момински:
   отзаран, ветре, дохожда
   под мене русо девойче;
   така ми плака, нарежда:
   Калино, горска вдовица -
   самичка в темно усое, -
   стани ми вярна сестрица,
   че вярно ще ти обадя:
   либовник имах - изгора, -
   заран се жени за друга...
   Заран ще тука да дода
   и азе сватби да дигам:
   елхите свахи ще бъдат,
   а тънко буче - сватове,
   за сички даре ще стигне,
   за теб, сестрице, дар няма:
   самичка мене не щеш ли?“...

    

   Здрач припада в лъже занемяло;
   сън заспали всичките дървета -
   вятър вее, вятъра не чуят;
   сал калина, сирота самотна,
   ветру шъпне момините жалби.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 06. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]