Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

САМА САМИЦА

 

Трифон Кунев

 

   

   Триклето село Ради викнало:
   „Жени се, Радо, не чакай
   драговника се прокопсан -
   не ще се скоро завърне
   от пуста черна чужбина.
   Жени се, моме изгора,
   на село пакост ще сториш -
   без огън село плавнало:
   по тебе млади вилнеят,
   за тебе стари чернеят -
   дано ти очи изпръснат -
   магьосали са селото“...

    

   Ради падна тежка жалба,
   че накладе буен огън,
   па нафръга тънко даре.
   Загоряха отбор кърпи,
   запламтяха тънки ризи -
   бели ризи - бял трендафил,
   и сукмани - теменуга, -
   Рад рони дребни сълзи:

    

   „Гори ми, мъка момина,
   горете, свидни дарове,
   високо пушек дигайте,
   дано угледа либето
   от пусти чужди краища;
   дано познае, клетника,
   какво е Ради на̀сърце
   от черни селски ядове;
   дано се сети либето -
   кога се върне някога,
   за мен да пита рибите,
   из Вита дребно каманье,
   зареди, сини вирове“...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 06. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]