Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

КОНЯР

 

Трифон Кунев

 

   

   Полунощ. Ясен месец грее:
   в равно поле вит се друм белее,
   млади момко вихрен кон препуска,
   кон му цвили, момко песен пее:

    

    „Ой ти, месец,
    ой ти, ясен месец,
    позапри се,
    не захождай рано;
    посвети ми,
    дор до село ида -
    да заваря
    либе на седянка.

     

    Хергелѐто
    сам-само оставих;
    свих из друма
    през росни ливади;
    конче фърка,
    наземи не стъпя,
    първо либе
    мен във село чака!“...

     

   В равно поле прашен друм се вие,
   вилен момко вихрен кон препуска.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 06. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]