Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

СМЪРТ В ПОЛЕТО

 

Трифон Кунев

 

   

    Зеленей се ти, поле широко,
    клас превивай, нивье златосламо!

    

   Низ полето прашен друм се вие;
   до раздруме сам си пътник стене.
   Ой неволя чужденеца срещна
   в чуждо крае, у незнайно място:
   разболя се от неверна болест...
   Слънце спуска огън от небето;
   млади момку устните прегарят.
   Ластовички накъм юг префърчат;
   чужденецът дребни сълзи рони:

    

   „Ой ви вази, ластовички леки,
   намерете татковите двори,
   навидете моя хил бащица,
   стара майка и злочесто либе...
   Зарад мене вие им кажете,
   да не чакат, да се не надяват -
   първо либе либе да си търси,
   че и ази сватба тук ще правя:
   люти вълци сватове ще бъдат,
   черни врани - отбор китни свахи“...

    

   Тъмен облак слънцето затули;
   вихър вятър стълпе прах повдигна;
   гръм разтърси облаците черни -
   ей заплиска буен дъжд в полето...
   Край раздруме мъртвий труп незнаен
   спи спокойно, очи впил на възбог.

    

    Зеленей се ти, поле широко,
    клас наливай, жито златосламо!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]