Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ВИСОКО СВЕТИШ, ЯСЕН МЕСЕЧКО...

 

Трифон Кунев

 

   

   Високо светиш, ясен месечко,
   далеко видиш -
   не си ли зярвал нашата крайнина
   и наше село?
   Не виждат ли се буйни редници
   и низ седенки;
   не чуват ли се песни весели,
   кавали медни?
   Не си ли виждал из попрелките
   моето либе; -
   дали ми чака либе жъдено,
   дали се нада?
   Опасва ли се китен вълненик
   над бяла риза;
   или пък черно носи сирота -
   по мене жалба, -
   преде ли с мойта хурка шарена
   по редниците;
   дали си дава либе китките
   на други момци?...
   Ах, тъжно дни се влачат в чужбина,
   най-тъжно - есен.
   Ой, поврага му тежки кярове,
   печалби тежки!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]