Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ДЕВОЙКИНИ ОЧИ

 

Трифон Кунев

 

   

   Гърлица гука в мала градинка -
   девойче збори с черни си очи:

    

   „Цалави очи, палави,
   заран и вечер гледайте
   плахо към бяла Дунава;
   гледайте, очи цалави,
   гледайте, неопускайте:
   ако са много друмници,
   ако - широки друмища...
   Мигър не ще ме зерните
   лудото с коня ранена -
   лани от тука минало:
   руси къдрици веяше,
   като ламбада борина...
   Цалави очи, палави,
   гледайте, неопускайте -
   ако са много друмници -
   лудото да ми зерните
   с пустите очи шарени,
   дето ви лани па̀рнаха“...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]