Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ДЕВОЙЧЕ, СИТЕН РОСЕН...

 

Трифон Кунев

 

   

   Девойчице, ситен росен,
   донесох ти армагани:
   вити гривни - суо злато,
   два дни ляни, три ковани.

    

   Дойди, душо, по̀ към мене -
   опустна щъ ги в бяла пазва:
   ниде никой да не види,
   нас по село да разказва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]