Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ДЕТЕ, ДЕТЕ...

 

Трифон Кунев

 

 

Дете, дете, по мъртвите листа
пристъпя Зимата с усмивка на уста
и тихичко за секнали зари говори...

 

Да слушаме с притиснати лица -
и може би злочестите сърца
не ще усетят как ги сън обори.

 

И кротко нашите сърца ще спят,
унесени за сетен път
от сладкий химн на минали копнежи;

 

а зимата с усмивка на уста,
пристъпваща по мъртвите листа
полека техний сън ще снежи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]