Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ЗАБРАВЕНИ ЦВЕТЯ

 

Трифон Кунев

 

 

Забравени цветя в забравена тетрадка,
умрели недомилвани - прито̀ма сладка, -
намерих ги и кротко те шептът
слова, които чули други път:
                  „Мисли за мен“...

 

А сенките на минали надежди
минават плахо в траурни одежди,
минават плахо и шептът
слова, които чули други път:
                  „Мисли за мен“...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]