Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

СЛАДЪК АРОМАТ

 

Трифон Кунев

 

 

Сладък аромат: отронени листа
от повехналий венец на младостта.
           Мръква се;
мъгли повличат планината, а ечи в мъглите
                    песента позната -
тъмен ек от моята погребана любов -
и зове с печално сладък зов.

 

           И зове:

 

Полекичка след нея аз вървя по скръбната алея:
сладък аромат - отронени листа
от повехналий венец на младостта...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]