Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ДЕТЕ, ПОДАЙ СИ...

 

Трифон Кунев

 

 

Дете, подай си малката ръка,
страната си до мойта, и така да чакаме:
нощта приижда озлобена,
усмихва се безжизнено студена,
и носи призраци зловещи тя...
Нима цъфтяха сичките цветя?
Нима умряха всичките надежди?
Дойде ли ден за траурни одежди?

 

Ръка в ръка, с притиснати лица
да чакаме: замират нашите сърца,
досетили нощта и смърт със нея
и тъмний край на свойта епопея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]