Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ДОВИЖДАНЕ

 

Трифон Кунев

 

 

          „Довиждане“...
И тихичко изчезна
в настъпилия мрак... и хладна бездна
загледа ме с бездънните очи -
и сладко още глас ечи:
          „Довиждане“...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]