Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ОТВОРИХ ГРОБНИЦАТА

 

Трифон Кунев

 

 

Отворих гробницата и проникна слънчев луч във нея,
          и поникна нежна орхидея;
          и учудено загледа тя
          около си мъртвите цветя.

 

И горко наскърбена тя заслуша скръбните поеми:
          за отдавна мъртви хризантеми,
          за отдавна срутения храм,
          за отдавна погасѐний плам...

 

И наскърбена, дълго слуша, и полекичка задрема
          в тъмен блян по своята поема
          и във тежък сън забрави тя
          около си мъртвите цветя...

 

Затворих гробницата; и остана само мрак във нея,
          и погиналата нежна орхидея,
          и отдавна срутения храм,
          и отдавна изгаснелий плам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]