Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ВИОЛЕТОВО НЕБЕ

 

Трифон Кунев

 

 

Виолетово небе пред голи клонища̀ -
скръб на небесата пред нощта.

 

Скръбни вечери, които питат - отговори не намират,
скръбни вечери, които тихичко умират
със загадки тъмни в тъмните очи
и с венци от виолетови лучи.

 

Скръбни вечери, дочаквани в помръкнала алея:
тъмна приказка за девите с елея...

 

Виолетово небе през голи клонища̀;
скръб на небесата пред нощта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]