Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

МОИТЕ ПЕСНИ

 

Трифон Кунев

 

 

За̀рници във тъмна нощ; неясни очертания:
тишина; и дух на горко отчаяние
над поля, които чакат безнадеждно;

 

за̀рници във тъмна нощ; последните цветя
от поля, където всичко прецъфтя -
от поля, които чакат безнадеждно;

 

за̀рници във тъмна нощ; заробени царици;
лебеди - печален ред избити птици;
лебеди, пропели пред смъртта си нежно;

 

за̀рници във тъмна нощ; далечносребрен звън:
бели гълъби, разбудени от сън...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]