Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ДЪЖД

 

Трифон Кунев

 

 

Гръмове: иде жениха,
вихрено - страстно гряди,
облаци ложе покриха,
огън - невести гърди.

 

Буен дъжд ниви прегръща,
властно прилегнал връз тях;
пазви невинно разгръщат,
жадни полята за грях.

 

Празненства брачни налитат,
влага могъща кипи,
мълнии ложе преплитат,
сладост земята опи.

 

Свърши се. Ето повръща
тъмния облак натам;
празник полята обгръща,
слънцето влиза във храм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 02. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]