Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ВЕЧЕР

 

Трифон Кунев

 

 

Падат теменужни светлини
в пазвите на планината;
слънцето към заника клони,
хвърлят дълги сянки дървесата.

 

Морните поля очакват сън:
ей от изток тъмна нощ тъмнее.
О, сърце, припламнало в огън
наший час на тишина къде е?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 04. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]