Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ГИБЕЛ

 

Трифон Кунев

 

   

  Отвсякъде навалят облаци; пред тях се носят
  зловещи призраци на мъртви божества;
  небе ми не остана; и скоро ще прокосят
  насам галуни за надгробни тържества.

   

  Душата ми замислена очаква края.
  Дочувам в тъмнините нечий горък плач:
  за мен. Аз искам тихо да мечтая
  на тихи вечности за вековечний здрач.

   

  Душата ми, замислена очаква среща,
  дочувам в тъмнините нечий горък плач:
  аз искам кротко пред нощта зловеща
  да мисля за усмивките на вечний здрач.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 04. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]