Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ЗЛАТНА ПРИКАЗКА

 

Трифон Кунев

 

   

           - Разказвай тихичко:
  ...„Долитат ми листа от някой лес помръкнал
  в нечакани милувки на невярна есен;
  заспиват вечерните сенки с тъмна песен -
  не виждам никого, а чувам стъпки...

     

                               Някой е замръкнал.

   

  Налита тъмен дух - навярно наскоро префръкнал
  над някой лес, погубен от милувките на златна есен:
  загиват вечерните сенки с тъмна песен -
  не виждам никого, а чувам стъпки...

     

                               Някой е замръкнал“...

   

      - Тихо ми разказвай.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 04. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]