Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ПРЕДЧУВСТВИЯ

 

Трифон Кунев

 

   

  Ей бледнеят вѐчерните сенки. Луч след луч помръква
  и незримо някой бог угасна със усмивка на уста;
  подранила нощна птица трепетно над нас префръква,
  пътя ни се в здрач не вижда от отронени листа.

   

  Еднодневките ще спят последен сън във нощ последна,
  тъмен сън примрежва нашите учудени очи;
  някой бос, с усмивка на уста, съзира участта си ледна,
                   увенчана със помръкнали лъчи.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 04. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]