Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

НАД ЗВЕЗДИТЕ

 

Трифон Кунев

 

   

   Мракове.

   

  Замаян моят дух се взира:
  вихрено минават огнени звезди -
  моят дух замаян пита, отговори не намира:
  чер воал прикрива всичките брезди.

    

   Родина!

   

  Сърцето ми очаква и мечтае:
  свят след свят - минават огнени звезди.

    

   Родина!

   

  Сърцето ми очаква и не знае;
  чер воал прикрива всичките следи...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 04. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]