Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ОЙ, НЕВЕСТО...

 

Трифон Кунев

 

   

    Ой, невесто -
    росна китка -
    не мокри си
    бяла пазва
    с бистри сълзи
    бисерени;
    не нареждай
    пусти думи:

    

   „Вретено черна коприна,
   на мама ще те проводя,
   на мама още на татка -
   да знаят мама и татко:
   както е черна коприна,
   така ми черно сърцето
   по първо либе злочесто -
   злочеста азе без него!
   Да знаят мама и татко -
   заробиха ме, горкана,
   при зла свекърва неверна,
   при пусто хоро немило“...

    

    Ой, невесто,
    преперице!
    Не нареждай
    жално, милно:
    ще те чуе
    зла свекърва,
    ще те види
    стари свекър.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]