Александър Вутимски

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ПРОЛЕТЕН ШУМ

 

 

Чуйте водосточните тръби.
Чуйте шепот радостен от капки.
Тази нощ, когато вятър нямаше,
сливата във двора разцъфтя.

 

Ти разтвори стария прозорец,
и забърза, оживен, часовникът.
Златен облак дремеше над къщите.
От небето слизаше разсъмване.

 

Този ден ще бъде много радостен.
Стаята ти цялата ще свети.
Ще вали и с малките момичета
ще стоиш на сушина под стряхата.

 

Слънцето ще слезе на земята
и ще се измокри под капчуците.
Шепота на капките послушайте,
чуйте водосточните тръби!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Скитникът и враните“, Александър Вутимски, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]